Thursday, 2 July 2009

THỦ ĐÔ SÀIGÒN TRƯỚC NĂM 1975 - Một số hình ảnh về THỦ ĐÔ SÀIGÒN Thịnh-vượng, Thanh-bình và Lịch-sự của Nước VIỆT NAM CỘNG HÒA trước 1975.Nếu Nước VIỆT NAM CỘNG HÒA không bị mất
và còn hiện hữu,
chắc chắn Singapore và Đại Hàn khó mà sánh kịp với đà phát triển,
thịnh vượng và văn minh của Miền Nam VIỆT NAM với Thủ-đô SÀIGÒN,

một thời mệnh danh là HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG.

Tôi còn nhớ trước 1975,
khi còn là một cậu học trò Trung-học trường Pháp,
một câu trong chương trình Địa-lý của Pháp vẫn còn làm tôi hãnh diện:
"Tous les pays en Asie sont sous-developpés,
excepté le Sud-Vietnam (VIỆT NAM CỘNG HÒA)
et le Japon."
("Tất cả các nước thuộc Á Châu đều là những nước chậm tiến,
trừ Nam-Việtnam (VIỆT NAM CỘNG HÒA)
và Nhận Bản.")No comments: